Podając dobrowolnie powyższe dane wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych oraz umieszczenia w bazie Simlogic. Iwona Jabłońska, ul. Piłaudskiego 141, 92-318 Łódź, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
W celach prowadzonych przez Simlogic. Iwona Jabłońska na rzecz działań w ramach marketingu bezpośredniego. Przedmiotowa zgoda obejmuje zgodę na używanie przez Simlogic. Iwona Jabłońska telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Jednocześnie potwierdzają Państwo, że zapoznali się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści Państwa danych i możliwości ich poprawiania.
Jestescie Paświadomym, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), Państwa zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych, w szczególności ww. adresu poczty elektronicznej.
Odnośnie realizacji przysługujących Państwu praw w stosunku do firmy SIMLOGIC. (tj. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych) osoba, której dane dotyczą, może kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w firmie SIMLOGIC. poprzez następujący sposób: kontakt na adres e-mail: biuro@simlogic.pl ,  kontakt telefoniczny na numer telefonu: +48 696 626 627 , kontakt pisemny na adres: SIMLOGIC. Iwona Jabłońska, ul. Piłsudskiego 141, 92-319 Łódź.