REGULAMIN

Informacje ogólne

 • Sklep internetowy firmy SIMLOGIC, znajdujący się na stronie internetowej, pod adresem http://all4you.simlogic.pl/ , to prezentacja naszej oferty handlowej.

 • Dla Państwa wygody prowadzimy internetową sprzedaż elementów automatyki przemysłowej, komponentów zasilania i zabezpieczeń, a także oprogramowania.

 • Ceny towarów znajdujących się w naszym sklepie internetowym są cenami jednostkowymi NETTO wyrażonymi w walucie polskiej. Ceny wyrażone w EURO są przeliczane na PLN według średniego kursu NBP, w dniu wystawienia faktury.

Składanie i realizacja zamówień

 • Podane przez Użytkownika dane, takie jak adres e-mail i telefon zostanie wykorzystany jedynie do realizacji składanych zamówień.

 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez SIMLOGIC na stronach sklepu internetowego.

 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, SIMLOGIC zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 • Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 • Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je SIMLOGIC, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na SIMLOGIC.

Gwarancja i reklamacje

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

 • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

 • Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta - czas trwania gwarancji podany jest w opisie produktu. Jednocześnie informujemy, że każdy produkt poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT. Jeśli do paczki nie została dołożona karta gwarancyjna, oznacza to, że takowej producent nie wystawia i wtedy podstawą gwarancji jest faktura. Dokument ten traktowany jest jako podstawa ewentualnej naprawy gwarancyjnej. Gwarancja na towar nie objęty zobowiązaniami producenta (sprzęt używany, z demontażu itp.) jest uzgadniana odrębnie z każdym Klientem, przed realizacją zamówienia.

Postanowienia końcowe

 • Polityka prywatności. Klient w momencie składania zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SIMLOGIC w celu przygotowania i realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Osobiste dane, adresy oraz inne dane Klienta będą przetwarzane tylko do celu realizacji zamówienia, transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa. SIMLOGIC zapewnia poufność wszelkich danych przechowywanych w bazie. Oznacza to, że dane Klienta, które mogą znaleźć się w posiadaniu pracowników firmy SIMLOGIC podczas wykonywania czynności związanych z obsługą Klienta, nie będą udostępniane i przekazywane osobom niezwiązanym z realizacją transakcji.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację, dla stosowanych na naszej stronie plików cookies.